Gabionové sítě jsou základní součástí gabionového koše. Tyto sítě lze použít k dekorativním nebo funkčním účelům v krajinářství, v podstatě fungují jako oplocení nebo na zpevnění svahů a břehů kolem vodních toků, aby dostály tomuto názvu, musí mít také schopnost zadržet vodní sílu v případě povodní.